(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2019 do Viễn thông Khánh Hòa ủy quyền như sau: 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 50 Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Vật tư, thiết bị thuộc Tổng đài NEAX 61∑.

Đặc điểm của tài sản: 

STT

Chi tiết vật tư, thiết bị

Đơn vịtính

Số lượng

1

Khung điều khiển và khung LM

cái

44

2

Card LM: 289 cái (1 kg tương đương 2 cái)

kg

144,5

3

Card DK: 395 cái (1 kg tương đương 10 cái)

kg

39,5

4

Card thuê bao: 36.992 cái (1 kg tương đương 38 cái)

kg

973

5

Khung nguồn

cái

8

6

Máy nắn

cái

14

7

Dây đồng inside:746 sợi

(tương đương 967kg bao gồm vỏ)

kg

967

3.2 Giá khởi điểm: 85.024.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu, không trăm hai mươi bốn ngàn đồng). Mức giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua phải chịu chi phí bốc dỡ, cân đo, vận chuyển và các khoản thuế (nếu có) liên quan đến việc mua và nhận tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/01/2019 đến ngày 04/01/2019 (trong giờ hành chính), tại Kho Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/12/2018 đến 16 giờ 00 ngày07/01/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/01/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 07/01/2019, 08/01/2019 và 09/01/2019. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 09/01/2019.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 10/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.