(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ngày 10/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 10/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2