(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 429 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 10/5/2018. 
Ngày 10/05: Có 2/429 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 10/05: Có 2/429 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 427 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị yêu cầu báo giá (YCBG) chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20180525945-00), dự kiến phát hành YCBG từ 15 giờ 38 phút ngày 10/5/2018 đến 11 giờ ngày 11/5/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên bản YCBG được phát hành.

Áp dụng sai loại gói thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Lập đề án phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (số thông báo là: 20180524292-00), nêu loại gói thầu mua sắm hàng hóa. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu mua sắm hàng hóa là gói thầu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.