(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 481 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/4/2017. 
Ngày 10/04: Có 5/481 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 10/04: Có 5/481 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 476 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, UBND xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và UBND xã Ninh Thắng (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/4/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Đoàn Kết (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/4/2017 đến 08 giờ 30 ngày 24/4/2017. Đơn vị cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 dự kiến phát hành HSMCH từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017, trong khi đóng thầu ngày 28/4/2017. Đơn vị cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.