(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 232 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/01/2018. 
Ngày 10/01: Có 6/232 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Ngày 10/01: Có 6/232 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 226 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/01/2018. UBND phường Đông Hương (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu số 3 Xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng và chi phí hạng mục chung) thuộc Dự án Cải tạo Nhà bia Liệt sỹ phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa; Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (tỉnh Quảng Ninh) thông báo mời thầu Gói thầu Máy khoan trong lò thuộc Dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2018; Ban Quản lý di tích đền Chợ Củi (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thông báo mời thầu Gói thầu 01.XL Xây lắp và hạng mục chung bãi đậu xe kiêm sân lễ hội và các công trình phụ trợ đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (tỉnh Thừa Thiên Huế) thông báo mời thầu các gói thầu 2018/MSTC-LK và 2018/MSTC-HV Cung cấp thạch cao thiên nhiên phục vụ sản xuất xi măng thuộc Dự án Cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/01/2018. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Ngoài lỗi nêu trên, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (tỉnh Quảng Ninh) không nêu giá trị bảo đảm dự thầu và hình thức bảo đảm dự thầu trong phiếu đăng ký TBMT. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Bên mời thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký để đăng tải.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.