(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/01/2019 do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 - 662 Bà Triệu, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 10/01/2019

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất theo giấy chứng nhận QSDĐ số BC 044921 tại địa chỉ: Lô 08, Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

Thửa đất: 117, tờ bản đồ số 07;

Địa chỉ thửa đất: Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích: 112,2m2;

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vị trí địa lý: + Phía bắc giáp đường Phan Chu Trinh; + Phía Đông giáp nhà dân; + Phía nam giáp đường quy hoạch; + Phía tây giáp nhà dân.

Tài sản trên đất: nhà cấp 3, 05 tầng (có phụ lục chi tiết kèm theo)

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

4.3. Bên có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4

5. Tổng giá khởi điểm: 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm các khoản thuế, lệ phí trước bạ và các thủ tục công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm thanh toán các loại phí trên.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

6.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

6.2. Tiền đặt trước: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm nghìn đồng chẵn)

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

7.1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4

7.2 Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực trạng tài sản đấu giá và tham khảo thông tin tài sản, hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019 (Trong giờ hành chính);

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 07/01/2019 đến hết ngày 09/01/2019 (Trong giờ hành chính)

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 50110000000542 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thanh Hoá của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4.

8. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức/Cá nhân được pháp luật Việt Nam cho phép tham gia đấu giá và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế do công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu ban hành

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản nêu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá từ một đến nhiều vòng

9.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456