(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12 ủy quyền như sau :

01 chiếc xe ô tô tải ISUZU, biển số: 14N-9321, số máy: 4HK1-745762; số khung: R75L97100540, năm sản xuất: 2009, nước sản xuất: Việt Nam. Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Biên bản xác định giá trị còn lại của xe ô tô tải ISUZU biển số 14N-9321 ngày 25/6/2021 của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu B12

Ngày 1/9/2021, đấu giá xe ô tô ISUZU tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá xe ô tô ISUZU tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2