(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Đội quản lý thị trường số 2 – Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

- 770 cái Kính cường lực điện thoại di động xuất xứ Trung Quốc; - 430 cái Dao cạo râu xuất xứ Trung Quốc; - 4.100 Bộ Bài lá Playing Cards. - Tổng giá khởi điểm: 23.210.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu hai trăm mười nghìn đồng). - Địa chỉ tài sản tại: Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai - Số 01 Hoàng Đạo Thúy, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. - Nguồn gốc: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đấu giá sung quỹ Nhà nước.

Đội quản lý thị trường số 2 – Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

Ngày 1/9/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 2