(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

54 lô đất ở thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Quảng Xương

Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 54 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 54 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 54 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3