(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình ủy quyền như sau:

- Tên tài sản: Khu đất Trạm Y tế phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. - Thông số chủ yếu của tài sản: Quyền sử dụng: 391,6 m2 đất; Tài sản gắn liền với đất: 01 ngôi nhà; Tổng diện tích sàn xây dựng 113,8 m2; Thuộc đất ở nông thôn, khu vực 1, vị trí 1; - Địa điểm tài sản: Tại tổ 2, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình

Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 391,6 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 391,6 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 391,6 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 391,6 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4