(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình ủy quyền như sau:

Tên tài sản: Khu đất trụ sở UBND phường Thống Nhất. Thông số chủ yếu của tài sản: Quyền sử dụng: 1.037,5 m2 đất. Tài sản gắn liền với đất: 04 ngôi nhà; tổng diện tích sàn xây dựng 875,3 m2; Thuộc đất ở nông thôn, khu vực 1; Địa điểm tài sản tại khu đất đấu giá tổ 6, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình

Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.037,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.037,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.037,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 1/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.037,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4