(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2021 do Đội quản lý thị trường số 2- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Lô tài sản là hàng hoá tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ ông Nguyễn Mạnh Phong do Đội quản lý thị trường số 2- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định xử lý bao gồm 35 chiếc quần bò nam

Đội quản lý thị trường số 2- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 1/9/2021, đấu giá lô 35 chiếc quần bò nam tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 1/9/2021, đấu giá lô 35 chiếc quần bò nam tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 1/9/2021, đấu giá lô 35 chiếc quần bò nam tại tỉnh Nam Định ảnh 3