(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/9/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Đắk RVe, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00 (nay là thửa đất số 164, tờ bản đồ số 33 theo bản đồ địa chính chính quy), tại thôn 05, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU293417 do Uỷ ban nhân dân Huyện Kon Rẫy cấp ngày 24/10/2014, mang tên ông Trần Văn Mão, có mốc lộ giới tứ cận như sau:

- Thửa đất có tứ cận như sau:

+ Phía giáp quốc lộ 24 đo được 15m.

+ Phía giáp đất ông Mão - bà Loan đo được 40m.

+ Phía giáp đất UBND xã quản lý đo được 40m.

+ Phía giáp suối đo được 15m.

Tổng diện tích thực tế của thửa đất đo được 600m2, nhỏ hơn so với diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 150m2, các thành viên tham gia cưỡng chế thống nhất kê biên theo hiện trạng thực tế đo được. Thửa đất có 200m2 đất ở nông thôn, được sử dụng lâu dài, 400m2 đất trồng cây hàng năm khác sử dụng đến ngày 01/07/2064. Thửa đất có 15m x 15m đất thuộc hành lang giao thông.

- Về tài sản gắn liền với đất gồm:

+ 03 cây Vải trồng năm 2014.

+ 05 cây Mận (roi) trồng năm 2014.

+ 04 trụ Thanh long, trụ được làm bằng gỗ cao khoảng 2m, đường kính trụ 20cm, trồng năm 2014, mỗi trụ 5 gốc.

+ 01 cây Khế trồng năm 2014.

+ 01 cây Xoài trồng năm 2017.

+ 01 cây Xoài trồng năm 2014.

+ 01 cây Ổi trồng năm 2017.

+ 01 cây Hồng xiêm (cam pô chê) trồng năm 2014.

+ 02 cây Mít trồng năm 2014.

+ 16 cây Huỳnh đàn trồng năm 2014.

+ 01 cây chôm chôm trồng năm 2014.

+ 01 cây Nhãn trồng năm 2014.

+ 01 cây Xoan trồng năm 2012.

+ 06 Bụi chuối, mỗi bụi từ 02 đến 04 cây.

Đối với phần hàng rào lưới B40 và trụ bê tông và trụ gỗ dài khoảng 60m, cao 1,2m đã xuống cấp gia đình đã có bản cảm kết tự thảo dỡ, di rời trước ngày bàn giao tài sản cho người mua trúng tài sản đấu giá. Trong trường hợp đến ngày bàn giao mà người phải thi hành án không tự di dời, tháo dỡ thì người phải thi hành án thống nhất bàn giao hàng rào trên cho người trúng đấu giá với giá trị không đồng. (Chi tiết có hồ sơ kèm theo)

4. Tài sản đấu giá theo các hồ sơ sau:

- Quyết định Thi hành án số 22/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 10 năm 2019 và Quyết định Thi hành án số 170/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

- Quyết định cưỡng chế thi hành án số 06/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 01 năm 2020, của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;

- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 19 tháng 07 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và liên ngành, gồm: Địa chính huyện Kon Rẫy, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kon Rẫy; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy;

- Thông báo số: 292/CCTHADS, ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, về kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút ngày 27/08/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00 (nay là thửa đất số 164, tờ bản đồ số 33 theo bản đồ địa chính chính quy) tại Thôn 05, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 27/08/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 269.251.000đồng (Hai trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 53.000.000đồng (Năm mươi ba triệu đồng)/01 hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp từ ngày 27/08/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 31/08/2020 trong giờ hành chính (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Người tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 119 002 654 774

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút ngày 27/08/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 2.000.000đồng (Hai triệu đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 1/9/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.