(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2022 do Viễn thông Bình Định ủy quyền như sau:
Ngày 1/8/2022, đấu giá tài sản thanh lý tại tỉnh Bình Định ảnh 1