(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu Đô Thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259.3836515

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Phạm Đình Hổ, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Công trình xây dựng trên đất, lợi thế quyền thuê đất và cây trồng trên thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b, địa chỉ: 87 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 241367, có diện tích 58.229,7 m2 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 10/02/2012 cho Công ty Cổ phần xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận (đã giảm trừ diện tích 46,3 m2, theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm)

1

Số 87 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

42,750,000,000

8,550,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 29/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 29/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 11/07/2022 - 17:00 29/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 00 phút ngày 11/7/2022 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 29/7/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước; Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 01/08/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu đô thị Đông Bắc (khu K1), phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận