(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Mekong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Mekong

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0911096399

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích: 176,3m2 và công trình xây dựng trên đất

1

Bình thường

Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

1,412,823,448

10

2

Quyền sử dụng đất tổng diện tích 851,2m2 và công trình xây dựng trên đất

1

Bình thường

Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2,738,267,518

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 27/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 29/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 05/07/2022 - 17:00 29/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh MeKong - Chi nhánh Vĩnh Long, địa chỉ: số 851 đường số 12, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (trong giờ hành chính). Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Công ty để biết thêm chi tiết. 0907.335.168.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 01/08/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh MeKong – Chi nhánh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 851 đường số 12, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.