(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

Tên tài sản đấu giá: Công trình xây dựng trên đất, lợi thế quyền thuê đất và cây trồng trên thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b, địa chỉ: Số 87 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Là tài sản kê biên của Công ty CP Xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (bán lần 7).

Giá khởi điểm tài sản: 42.750.000.000 đồng (bốn mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước: 8.550.000.000 đồng (tám tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/7/2022 đến ngày 29/7/2022 tại công ty.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/8/2022 (sáng Thứ 2) tại công ty.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Đường Huy Cận, khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259) 3686686.