(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 20 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn Khu LK-03, quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý vào ngày 1/8/2020 như sau:

Chi tiết các lô đất đấu giá như sau:

Ngày 1/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   ảnh 1
Ngày 1/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   ảnh 2

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào Thứ 7 các tuần tiếp theo.

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo cho đến ngày mở cuộc đấu giá (trong ngày, giờ làm việc hành chính).

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày Niêm yết Thông báo đấu giá đến 16h00’ Thứ 4 ngày 29/7/2020 tại VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

01 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)

01 chứng từ nộp tiền đặt trước

01 bản sao giấy CMND hoặc giấy CN ĐKKD

01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ

01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526799999 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn

Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00’ Thứ 7 ngày 1/8/2020 tại Hội trường UBND P. Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Thực hiện theo Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Bình Định: Mật độ xây dựng ≤ 80%; số tầng: ≤ 4 tầng; khoảng lùi xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ đường D3 và lùi 2m đối với ranh giới lô đất ở mặt sau.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 – Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/