(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2019 như sau:

 “Đấu giá tài sản”

Cục THADS tỉnh Đồng Tháp chuyển giao đấu giá:

Tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long và Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Lấp Vò toạ lạc tại Ấp Bình Hiệp B, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, ĐT.

QSDĐ:DT 399,7 m2 đất sản xuất kinh doanh. Bờ kè: Tổng chiều dài tuyến kè 63,1md x cao trình đỉnh kè 2,7md. QSDĐ:DT 3.210 m2 đất SKC. CTXD: Nhà xưởng + Kho lau bóng gạo diện tích xây dựng 2.878,2 m2. Mái che. Nhà làm việc. Nhà ở công nhân viên. Máy móc thiết bị là dây chuyền lau bóng gạo và các thiết bị phụ trợ kèm theo đã qua sử dụng.

Tổng giá khởi điểm: 5.395.614.075 đồng. Phí tham gia: 500.000 đ

Công ty TNHH Quản Lý Nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP Quân Đội _ Chi nhánh Tây Nam Bộ thanh lý tài sản để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thịnh Hưng và Công Ty TNHH Toàn Thịnh gồm:

Tài sản của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thịnh Hưng địa chỉ: Tổ 16, Ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp:

Quyền sử dụng đất: diện tích 2.605 m2 đất SXKD thuộc thửa đất số 1227, tờ bản đồ số 06. Công trình xây dựng trên đất: Nhà máy và kho lao bóng gạo diện tích xây dựng: 2.140 m2, diện tích sàn: 2.140 m2. Kết cấu BTCT. Số tầng: 01 trệt.. Doông Võ Thành Hưng đứng tên và được ông Võ Thành Hưng góp vốn vào Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thịnh Hưng.

Quyền sử dụng đất: diện tích 508 m2 đất SXKD thuộc thửa đất số 1202, tờ bản đồ số 06. Do ông Võ Thành Hưng đứng tênvà được ông Võ Thành Hưng góp vốn vào Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thịnh Hưng

Quyền sử dụng đất: diện tích 791 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 1228, tờ bản đồ số 06. Do ông Võ Thành Hưng đứng tên và được ông Võ Thành Hưng góp vốn vào Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thịnh Hưng

Tất cả các máy móc thiết bị, dây chuyền, các bộ phận liên kết đặt thành 01 hệ thống gồm: Dây chuyền xay xát lúa và lau bóng gạo công suất 10 tấn/h. Dây chuyền lau bong gạo công suất 8-10 tấn/h. Dây chuyền ép trấu viên công suất 3-4 tấn/h. Trạm biến áp 1.250 KVA + Hệ thống điện sinh hoạt

Kho mở rộng + nhà nghỉ công nhân diện tích xây dựng: 831,6 m2. Bờ kè diện tích: 38,5 m2. Mái che diện tích: 635,25 m2

Tổng giá khởi điểm (1): 9.225.000.000 đồng

Tài sản của Công Ty TNHH Toàn Thịnh địa chỉ: Ấp Bình Hiệp, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp:

Quyền sử dụng đất: diện tích 2.090 m2 đất SXKD thuộc thửa đất số 1626, tờ bản đồ số 05. Công trình xây dựng trên đất: kho lao bóng gạo diện tích xây dựng: 2.006 m2, diện tích sàn: 2.006 m2. Kết cấu BTCT. Vách tường + tole – Khung Sắt – Mái tole. Số tầng: 01 trệt. Do bà Trương Thị Tuyết đứng tên và được bà Trương Thị Tuyết góp vốn vào Công Ty TNHH Toàn Thịnh.

Quyền sử dụng đất: diện tích 1.300 m2 đất SXKD thuộc thửa đất số 1175, tờ bản đồ số 05. Quyền sử dụng đất: diện tích 1.153 m2 đất SXKD thuộc thửa đất số 1176, tờ bản đồ số 05. Trên đất có công trình xây dựng: Nhà máy và kho lau bong gạo diện tích xây dựng: 2.065 m2. Số tầng: 01 trệt. Kết cấu : nền lót dal, khung thép, mái tol. Do bà Trương Thị Tuyết đứng tênvà được bà Trương Thị Tuyết góp vốn vào Công Ty TNHH Toàn Thịnh

Tất cả các máy móc thiết bị, dây chuyền, các bộ phận liên kết đặt thành 01 hệ thống gồm: Dây chuyền xay xát lúa và lau bóng gạo công suất 10-12 tấn/h. Dây chuyền lau bong gạo công suất 10-12 tấn/h. Dây chuyền ép trấu viên công suất 3-4 tấn/h. Trạm biến áp 2.000 KVA + Hệ thống điện sinh hoạt

Kho mở rộng + nhà nghỉ công nhân diện tích xây dựng: 750 m2. Bờ kè diện tích: 60 m2. Mái che diện tích: 678 m2

Tổng giá khởi điểm (2): 11.775.000.000 đồng. (Chi tiết của tài sản dựa vào Chứng thư số 19/05/1069/BĐS; 19/05/1070/ĐS; 19/05/1071/BĐS; 19/05/1072/ĐS ngày 27/05/2019 của Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Tây Nam Bộ)

Tổng giá khởi điểm(1) (2): 21.000.000.000 đồng. Phí tham gia: 500.000 đ

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Thanh Bình chuyển giao đấu giá: Tài sản của ông Phạm Vũ Nhơn và bà Thái Thị Thu Lan tọa lạc tại ấp 3, xã Bình Tấn, h.Thanh Bình, ĐT gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 356,1 m2 đất ONT thuộc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 36. CTXD: nhà hoàn chỉnh dưới cấp 4. Diện tích xây dựng 40 m2.Năm xây dựng: 2017. Kết cấu: xây bó nền, khung gỗ tạp, nền lát gạch bông Việt Nam, vách tole, đòn tay gỗ, mái lợp tole song vuông, không trần. Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm:169.741.000 đ. Phí tham gia: 200.000đ (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế)

(Chi tiết của tài sản dựa vào Chứng thư số 6.5-5/2019/CT-VAE của Công Ty Cổ Phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam -văn phòng đại diện Đồng Tháp )

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Tam Nông chuyển giao đấu giá: Tài sản của bà Võ Thị Bích Thủy và ông Phan Văn Quan tọa lạc tại ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, ĐT gồm: QSDĐ: DT 4.017 m2 đất L thuộc thửa đất số 2425 tờ bản đồ số 06 (diện tích đo đạc thực tế là 3.760 m2)và QSDĐ: DT 5.969 m2 đất L thuộc thửa đất số 2430 tờ bản đồ số 06 (diện tích đo đạc thực tế là 5.800 m2) do bà Võ Thị Bích đứng tên trong giấy CNQSDĐ. (Hiện 02 thửa đất này đã hợp thành 01 thửa và hiện trạng là đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục hợp thửa và chuyển mục đích sử dụng). Giá khởi điểm: 363.280.000 đ. Phí tham gia: 200.000đ

Thời gian xem tài sản: từ ngày thông báo đến hết 15h00ph ngày 29/7/2019 tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian tham khảo,bán và kết thúc nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 15h00ph ngày 29/7/2019 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp.

Thời gian nhận tiền ký quỹ: từ 07h30 đến 15h00ph ngày 29/7/2019 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (nộp 10% giá trị giá khởi điểm của tài sản vào số tài khoản công ty: 7101100523007 mở tại hàng ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đồng Tháp)

Tài sản của Cục thi hành Án tỉnh Đồng Tháp nộp tại cục Thi Hành Án tỉnh Đồng Tháp

Thời gian đấu giá dự kiến: 8h30, ngày 01/08/2019 tại trụ sở Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp.

Phương thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên

Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định

Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại trụ sở

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY ĐÔ ĐỒNG THÁP

Tại số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, ĐT

Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/