(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 1/7/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 1/7/2021, đấu giá vật tư thu hồi tại Hà Nội ảnh 1