(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2021 như sau:
Ngày 1/7/2021, đấu giá thiết bị văn phòng, các phương tiên cơ giới tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1