(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản của Chi nhánh vận tải và dịch vụ Petrolimex Cần Thơ vào ngày 1/7/2021 như sau:
Ngày 1/7/2021, đấu giá 3 lô xi téc tại TP.Cần Thơ ảnh 1