(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc. Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Vi Minh Phương và bà Lý Thị Dảnh, cùng địa chỉ: thôn Cao Bằng, xã Vụ Bổn, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 17, tờ bản đồ số 10, diện tích 3.410 m2 (đất màu), thời hạn sử dụng: đến năm 2013 do UBND huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk cấp giấy chứng nhận QSDĐ số K 573354 cấp ngày 07/8/1998 đứng tên hộ ông Vi Minh Phương và bà Lý Thị Dảnh, địa chỉ thửa đất: xã Vụ Bổn, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk.

- Ranh giới thửa đất được xác định như sau:

+ Phía đông: giáp thửa đất 18a ông Đoàn Vệ Quân, cạnh dài 45,99 m;

+ Phía tây: giáp đường liên thôn, cạnh dài 101,73 m;

+ Phía nam: giáp thửa đất 18 ông Dương Văn Sám, Chu Văn Đồng, cạnh dài 85,89 m;

+ Phía bắc; giáp thửa đất 09 ông Hoàng Văn Cháy, cạnh dài 80,93 m.

Tài sản gắn liền trên đất: không có

Giá khởi điểm: 99.592.530 đồng (Chín mươi chín triệu, năm trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm ba mươi đồng)

3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 94, tờ bản đồ số 09, diện tích 7.000 m2 (400 m2 đất ở tại nông thôn, 6.600 m2 đất cà phê), thời hạn sử dụng: đất ở nông thôn ổn định, đất cà phê: năm 2043 do UBND huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk cấp giấy chứng nhận QSDĐ số K 573353 cấp ngày 07/8/1998 đứng tên hộ ông Vi Minh Phương và bà Lý Thị Dảnh, địa chỉ thửa đất: xã Vụ Bổn, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk.

- Ranh giới thửa đất được xác định như sau:

+ Phía đông: giáp đường liên thôn, cạnh dài 54,93 m;

+ Phía tây: giáp thửa đất 95 đất lúa nhà Vi Minh Phương, cạnh dài 27,88 m;

+ Phía nam: giáp thửa đất 93, 101 ông Nông Văn Bé, cạnh dài 174,75 m;

+ Phía bắc; giáp thửa đất 82 nhà ông Vi Văn Toán, cạnh dài 168,44 m.

- Tài sản gắn liền trên đất:

+ Nhà ở 01: có diện tích 62 m2, năm xây dựng 1999, kết cấu móng xây gạch, tường xây gạch, xà gồ gỗ, mái lợp ngói.

+ Hiên: nền láng xi măng, tường quét vôi, không có trần.

+ Phòng khách: nền láng xi măng, tường quét vôi, không có trần, cửa đi gỗ + kính loại 02 cánh 01 bộ, cửa sổ bằng gỗ loại 02 cánh 01 bộ và gỗ + kính loại 02 cánh 01 bộ, bên trong có song sắt.

+ Phòng ngủ: nền láng xi măng, tường quét vôi cửa đi không có cánh cửa, cửa sổ bằng gỗ loại 02 cánh 01 bộ, bên trong có song sắt, bên trên phòng ngủ có 01 gác lửng, sàn bằng gỗ.

+ Nhà ở 02: có diện tích 44,6m2, năm xây dựng 2001 có kết cấu móng xây đá, tường xây gạch, xà gồ gỗ, mái lợp tôn.

+ Phòng khách: nền láng xi măng, tường quét vôi, không có trần, cửa đi bằng sắt dạng kéo loại 02 cánh 01 bộ, cửa sổ bằng nhôm+ kính loại 04 cánh 01 bộ bên trong có song sắt.

+ Hành lang: nền láng xi măng, tường quét vôi, không có trần, cửa đi bằng sắt loại 01 cánh 01 bộ, cửa sổ bằng sắt + kính 02 cánh 01 bộ, bên trong có song sắt.

+ Phòng ngủ 01+02: nền láng xi măng, tường quét vôi, không có trần, cửa đi không có cánh cửa, phòng ngủ 02, cửa sổ không có cánh cửa chỉ có khung sắt, phòng ngủ 01 không có cửa sổ.

+ Nhà bếp: có diện tích 36 m2, móng xây gạch, nền láng xi măng, tường xây gạch trát vữa xi măng, xà gồ gỗ, mái một phần lợp ngói, một phần lợp fiprô xi măng, cửa đi bằng gỗ loại 02 cánh 02 bộ và 01 cánh 01 bộ, cửa sổ bằng gỗ loại 01 cánh 01 bộ.

+ Chuồng heo: có diện tích 43 m2, kết cấu móng xây gạch, nền láng xi măng, tường xây gạch bên trong trát vữa xi măng cao 1,2 m, xà gồ gỗ mái lợp ngói.

+ Sân nhà 02: có diện tích 13 m2, kết cấu nền đá (1+2) cm, trên láng xi măng.

+ Giếng đào: Giếng 01 và giếng 02 có kết cấu tương tự nhau: đường kính 1 m, sâu 10 m, kết cấu thành xây gạch dày 10 cm, trát vữa, xi măng cao 20 cm, bên trên có nắp đậy bằng bê tông.

+ Giếng khoan: đường kính 14 cm, sâu 48 m.

+ Nhà vệ sinh nhà 02: kết cấu nền láng xi măng, móng xây gạch, tường xây gạch, bên trong trát vữa xi măng trần bê tông, bên trên có 01 bể nước, thành xây gạch bên trong trát vữa xi măng, thể tích 1,2m3, có diện tích 2,4 m2 có 01 xí xổm.

- Nhà tắm nhà 02: có diện tích 1,92 m2, có kết cấu móng xây gạch nền láng xi măng, mái lợp fiprô xi măng, tường xây gạch bên trong trát vữa và xi măng.

- Cây trồng trên đất:

+ Cây cà phê: 623 cây trồng năm 1999.

+ Cây vải: 07 cây, đường kính gốc khoảng 30-40 cm, cao 5m.

+ Cây bơ: 06 cây, đường kính gốc 15-20 cm, cao khoảng 4 m.

+ Cây điều: 35 cây đường kính gốc 20-30 cm, cao khoảng 5-6 m.

+ Cây xoài: 02 cây, đường kính gốc 10 cm, cao khoảng 03 m.

+ Cây muồng đen: 03 cây, đường kính 40 cm, cao 6m.

+ Cây bưởi: 02 cây, đường kính gốc 15 -20 cm, cao 3 m.

+ Cây nhãn: 02 cây đường kính gốc 40 cm, cao 6m.

+ Cây mãng cầu: 05 cây, đường kính gốc 20 cm, cao 4m.

+ Cây mít: 04 cây, đường kính gốc 15-20cm, cao 4-5 m.

+ Cây sung: 01 cây, đường kính gốc 30 cm, cao 5m.

+ Cây dâu đất: 02 cây được trồng năm 2016.

+ Cây khế: 01 cây đường kính gốc 40 cm, cao 7m.

+ Cây mận: 01 cây đường kính gốc 8cm, cao 3m.

- Giá khởi điểm: 552.620.824 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi ngàn, tám trăm hai mươi bốn đồng)..

4. Tổng giá khởi điểm: 652.213.354 đồng (Sáu trăm năm mươi hai triệu, hai trăm mười ba ngàn, ba trăm năm mươi bốn đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản trong giờ hành chính vào ngày 24/6/2019 và 28/6/2019.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ đấu giá: 

Stt

Tên tài sản

Mức thu

1

Quyền sử dụng đất đối với 3.410 mtại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 10

100.000 đồng

2

Quyền sử dụng đất đối với 7.000 mtại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 09

500.000 đồng

b) Tiền đặt trước: 20% giá trị tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 06/6/2019 đến ngày 28/6/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 01/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết;