(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2019 do Chủ tài sản ông Phạm Minh Chất và Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn.

Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Chủ tài sản ông Phạm Minh Chất và Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28 – 30 – 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0907110185 (Ms. Oanh).

Tài sản đấu giá: 51.118,5 m2 đất tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Chi tiết tài sản:

 - Tài sản thứ nhất: 8.267,9 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 701; tờ bản đồ số 10 tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM;

 - Tài sản thứ hai: 4.498,6 m2  đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 443; tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM;

 - Tài sản thứ ba: 5.628,2 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 287, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM;

 - Tài sản thứ tư: 8.335,3 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 337, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM;

 - Tài sản thứ năm: 2.528,9 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 702, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM;

 - Tài sản thứ sáu: 2.564,6 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 446, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM;

 - Tài sản thứ bảy: 11.811 m2 đất vườn tại thửa đất số 1168, 1064, 1063, 1061, 1058, 1099, 1119, 1066, 1068, 1067, 1065, 982, 1101, tờ bản đồ số 10 tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM;        

 - Tài sản thứ tám: 7.484 m2 đất vườn tại thửa đất số 1102, 1103, 1104, 1105, 1128, 1100, 1122, 1123 tờ bản đồ số 10 tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 62.583.000.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 14/06/2019) đến ngày 28/06/2019 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/06/2019 đến ngày 28/06/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 6.258.300.000 đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 01/07/2019.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.