(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2019 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương, QL 1A, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 56 lô đất tại MBQH số 59 UB/TN-MT ngày 25/06/2018 thuộc xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

+ Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Tây: Giáp bê tông.

+ Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp.

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 8.374 m2

- Đất đấu giá lần này là: 8.374 m2.

Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đang hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 15087999901 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) - Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/06/2019 đến hết ngày 28/06/2019 (trong giờ hành chính).

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/06/2019 đến hết ngày 14/06/2019 tại UBND xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 13/06/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 26/06/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/07/2019 tại UBND xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ đối với Lô 1 và Lô 57. Các lô còn lại giá 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo 01m2 đất để tính giá trị quyền sử dụng cho cả lô đất.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu 01 vòng duy nhất)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email:daugiaqt@gmail.com)./.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

DANH SÁCH LÔ ĐẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ TẠI MBQH SỐ 59 UB/TN-MT NGÀY 25/06/2018 THUỘC XÃ QUẢNG GIAO, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA

STT

Tên lô

MBQH số

Diện tích
1 lô (m
2)

Số lô

Tổng diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Thành tiền
(đồng/lô)

Số tiền đặt trước

(đồng/lô)

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

1

Lô 01

MBQH số 59 UB/TN-MT ngày 25/6/2018

150

1

150

1.400.000

210.000.000

42.000.000

200.000

2

TừLô 2 tới lô 28

150

27

4.050

1.200.000

4.860.000.000

36.000.000

100.000

3

Lô 29

124

1

124

1.200.000

148.800.000

29.000.000

100.000

4

TừLô 30 tới lô 53

150

24

3.600

1.200.000

4.320.000.000

36.000.000

100.000

5

Lô 55, lô 56

150

2

300

1.200.000

360.000.000

36.000.000

100.000

6

Lô 57

150

1

150

1.400.000

210.000.000

42.000.000

200.000

Tổng

56

8.374

10.108.800.000