(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá TS: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Người có TS: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú.

Tài sản đấu giá: QSDĐ thuộc thửa đất số 3178, tờ bản đồ số 04, diện tích 3046 m2, tọa lạc tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Giá khởi điểm:1.614.380.000 đồng.

Tiền đặt trước:322.876.000 đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/5/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 27/5/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước. Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 028.62946889.

Thời gian đấu giá TS: Ngày 01/6/2022.

Địa điểm đấu giá TS: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.