(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2021 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Quyền sử dụng 27 ô đất ở tại xã Sơn Thủy và xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 1/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 1/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

1.2. Quyền sử dụng 02 ô đất và tài sản gắn liền với đất tại khu 10, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 1/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 3

Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản chi phí khác (thuế, phí, lệ phí,...) liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất).

– Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo (11/5/2021) đến 16h00, ngày 28/5/2021 (trong giờ hành chính) tại:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.

+ Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

+ UBND các xã: Đồng Trung, Sơn Thủy, Tu Vũ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 13/5 và 14/5/2021 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày thông báo (11/5/2021) đến 16h30’ ngày 28/5/2021, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Thủy (Thời gian tính theo thời gian Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Thủy nhận được).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/5/2021 đến 17h00’ ngày 31/5/2021 nộp tiền vào tài khoản số: 2717201003968 tại Ngân hàng Agribank Thanh Thủy.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 01/06/2021 (thứ ba) tại Hội trường UBND xã Tu Vũ.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ - ĐT: 0210 3842 215).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy (Địa chỉ: UBND huyện Thanh Thủy – Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - ĐT: Chị Hải 0388976048).

- UBND các xã: Đồng Trung, Sơn Thủy, Tu Vũ.