(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:
Ngày 1/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 1