(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2020 do Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: 01-2
Ngày 1/6/2020, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 1/6/2020, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Kon Tum ảnh 2