(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2020 do Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ

Địa chỉ: SN 766, đường Hùng Vương, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 101226, thửa đất số 666, tờ bản đồ số 14, diện tích 100m2 đất ở, do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 10/6/2013 cho ông Nguyễn Văn Tuân và bà Phạm Thị Son.

Địa chỉ tài sản: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ

3.2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 101227, thửa đất số 1-1a, tờ bản đồ số 14, diện tích 100m2 đất ở, do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 10/6/2013 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Nguyễn Thị Điểm.

Địa chỉ tài sản: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ

3.3. Tài sản gắn liền với 02 thửa đất: Nhà xây 3 tầng (gồm cả tầng âm) kèm các công trình phụ trợ. Diện tích xây dựng khoảng 540m2.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Giá khởi điểm: 2.610.000.000 đồng, mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng tài sản, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 29/5/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21, 22/5/2020, tại Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 522.000.000 đồng

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/5 đến hết 16h00 ngày 29/5/2020, chuyển khoản vào tài khoản số 2708201002544 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung mở tại Agribank - Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00 ngày 1/6/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333