(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

 “V/v: Tiếp tục bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt đặt trước và tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa”

- Căn cứ Thông báo số 80/TB – ĐGHDHN ngày 16/03/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa;

- Căn cứ văn bản số 133/CV-TTPTQĐ ngày 06 tháng 05 năm 2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa về việc tiếp tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 02 Dự án: Khu dân cư thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa và Dự án MBQH 8197/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 xã Quảng Tâm, Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa;

Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên thông báo tiếp tục bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt đặt trước và tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, với nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp tục bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 13/05/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên.

2. Tiền đặt trước: 12.617.600.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng một hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo thông báo này từ ngày 27/05/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/05/2020 (trong giờ hành chính).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 1111 003 797979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Nghi Sơn và phải đảm bảo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 29/05/2020. Nếu quá thời hạn nêu trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa”.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 01/06/2020 tại Hội trường UBND xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa.

4. Các khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo số 80/TB – ĐGHDHN ngày 16/03/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, tham gia cuộc đấu giá theo thời gian quy định tại Thông báo này.

5. Các nội dung khác không quy định trong thông báo này sẽ thực hiện theo Thông báo số 80/TB-ĐGHDHN ngày 16/03/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994).