(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2020 do Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.864.603 - 0913.277.889

Đấu giá lô tài sản của Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang.

 Cụ thể: Phân bón hợp chất N-P205-K20; 30-6-0; Số lượng 8.000 kg. (Chi tiết tại hồ sơ).

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 29/5/2020 trong giờ làm việc hành chính tại Đội Quản lý thị trường số 9 (Địa chỉ: Tổ 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Ngoài thời gian trên khách hàng tự liên hệ xem tài sản.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/5/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 29/5/2020 trong ngày, giờ làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang. (Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

  3. Giá khởi điểm: 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng chẵn).

  Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá của tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại thuế, phí, lệ phí khác. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do người mua được tài sản nộp theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng/01 hồ sơ).

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thành tiền là: 10.400.000 đồng (Mười triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

6. Phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước: 22.000 đồng/01 hồ sơ (Hai mươi hai nghìn đồng/01 hồ sơ).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/5/2020 trong ngày, giờ làm việc chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm; (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - Số tài khoản 34510000301955 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang);

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND (còn thời hạn sử dụng) hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức), Nộp tiền đặt trước, Bản sao y chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh của ngân hàng, phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan (nếu có).

7.3. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 01/6/2020 tại phòng Đấu giá - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang. (Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản./.