(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2022 do Nguyễn Kim Y - Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 128D đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: 02923782767

Tên Người có tài sản đấu giá: (Nguyễn Kim Y) Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng

Địa chỉ: số 01, đường số 6, KDC Nông Thổ Sản II, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 25/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 29/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 09:00 17/02/2022 - 17:00 29/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 29/3/2022 (đến 17 giờ). Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định. Tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan phát sinh do người mua chi trả.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 01/04/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ

Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 3
Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 4
Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 5