(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1