(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 1/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1