(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2022 do Công ty CP Cao su Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 1/4/2022, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1