(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC thông báo đấu giá tài sản do Cục Thi hành án Dân sự Tp. Hồ Chí Minh ủy quyền vào ngày 1/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh VAMC

Địa chỉ: số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án Dân sự Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 1/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 29/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 31/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 05/03/2021 - 16:00 29/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 01/04/2021

Địa điểm: 158 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh