(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Đài Phát sóng Quán Tre ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/2021/HĐDV-ĐGTS ngày 16/03/2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Đài Phát sóng Quán Tre,

Người có tài sản đấu giá: Đài Phát sóng Quán Tre. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá: Lô tài sản vật tư thanh lý của Đài Phát sóng Quán Tre bao gồm Vật tư trong sổ sách và Vật tư thu hồi.

Đặc điểm tài sản: Bảng mô tả tài sản đính kèm theo Thông báo.

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Đài Phát sóng Quán Tre theo Quyết định số 552/QĐ–KTPTTH ngày 31/12/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 83.811.508 đồng (Tám mươi ba triệu, tám trăm mười một nghìn, năm trăm lẻ tám đồng). Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí khác theo quy định (nếu có).

- Tiền đặt trước: 16.762.301 đồng (Mười sáu triệu, bảy trăm sáu mươi hai ngàn, ba trăm lẻ một đồng). Tiền đặt trước đã được làm tròn xuống.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 25/03/2021 đến 17h00 ngày 26/03/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức công bố giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 22/03/2021 đến 16h30 ngày 29/03/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước là ngày 29/03/2021, ngày 30/03/2021 và ngày 31/03/2021 (trong giờ hành chính).

Tổ chức công bố giá: vào lúc 14h00 ngày 01/04/2021.

10. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá, công bố giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với quy định của quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 29/03/2021, ngày 30/03/2021 và ngày 31/03/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

(Tài sản hình thành trước năm 1975, trong quá trình hoạt động, có di chuyển qua nhiều kho khác nhau nên giá trị sử dụng không còn. Khách hàng trúng đấu giá phải tự tháo dỡ tài sản trước khi vận chuyển ra khỏi phòng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chịu mọi chi phí phát sinh.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, chi phí bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý môi trường, xử lý chất thải nguy hại (nếu có) ...kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản).

DANH MỤC TÀI SẢN

Ngày 1/4/2021, đấu giá lô tài sản vật tư thanh lý tại TPHCM ảnh 1
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô tài sản vật tư thanh lý tại TPHCM ảnh 2
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô tài sản vật tư thanh lý tại TPHCM ảnh 3
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô tài sản vật tư thanh lý tại TPHCM ảnh 4
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô tài sản vật tư thanh lý tại TPHCM ảnh 5
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô tài sản vật tư thanh lý tại TPHCM ảnh 6
Ngày 1/4/2021, đấu giá lô tài sản vật tư thanh lý tại TPHCM ảnh 7