(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận ủy quyền vào ngày 1/4/2021 như sau:
Ngày 1/4/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thiết bị y tế Minh Phúc ảnh 1