(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô phụ tùng máy nông nghiệp; gồm: 02 cái Ắc amaya 4508 (LXE010405-2), mã số T127044870; 02 cái Ắc thắng 4508 (LXE010406-2/TSE020301), mã số T127044880; 01 cái Mặt đồng hồ 6040 (LXB010203), mã số 3C30175600; 06 cái Bạc lót ắc thắng/amaya 4508 (LXE010407-1/TSE020303), mã số T007044890; 30 cái Phớt qua lại 70 (17340) (LXA010317-1), mã số T007015090; 20 cái Dây quạt gió DC 20090 (LXA0401), mã số KV71020010; 01 cái Nhông 3 tầng 70 (LXA0203- 1/TSD020310), mã số 5H49115430G; 01 cái Nhông tầng lẹ 16R 70 (LXA0202- 1/TSD020305, mã số 5H49115450B; 02 cái Phớt đùi 4508 58-90 (LXE020409/TSF010301), mã số TD25027560; 06 cái Long đền nữa bánh trước 4508 (LXE010401-2/TSE020307), mã số 3407013350; 01 cái Cốt trung gian 70 (LXA0206-1/TSD010301), mã số 5225916213; 10 cái Ron bô lửa 2/2 (LXE020501- 2/TSG010302, mã số W950141021; 10 cái Ron bô lửa 1/2 (LXE020501- 2/TSG010301, mã số W950141011; 05 cái Cảm biến khoan bui bui (LXC0207- 2/TSE010107, mã số T106032270; 05 cái Bạc đạn 6206 bít (LXF010302/TSC010310, mã số 0814106206; 05 cái Bạc lót băng cầu sau 4508 (LXE020502-1/TSC010206, mã số TC33114680; 04 cái Bạc lót bạc đạn đũa 206(LXA0206-2/TSC010510, mã số 5225916230; 01 cái Bạc đạn 6308 trống (LXF010412/TSC010417), mã số 0810106308; 03 cái Ron giữa trục bô và bô lửa 6040/60 (LXE020602-1/TSG010205, mã số 1648317100; 05 cái Ron cổ trục bô hông 60/70 (LXE020602-2), mã số 5H47312232; 20 cái bộ phận lọc dầu mã số 12915035170. Tài sản lưu giữ tại kho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm: 22.309.000 đồng (Hai mươi hai triệu, ba trăm lẻ chín nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 25,26/3/2021, tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp.Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng, nộp ngày 29,30,31/3/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/3/2021 đến 17 giờ ngày 29/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 8 giờ ngày 01/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.