(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô hàng hóa gồm: 48 hộp khóa chìa, có 01 ổ khóa/hộp, size 63mm, nhãn hiệu Siwu, ký hiệu ART.NO: 2106; 50 hộp khóa chìa, có 01 ổ khóa/hộp, size 50mm, nhãn hiệu Siwu, ký hiệu ART.NO: 2105; 05 hộp dụng cụ bấm lỗ hồ sơ, nhãn hiệu KW-triO, ký hiệu 09780; 20 tệp giấy than, có 100 tờ/tệp, nhãn hiệu Carbonex; 12 chai dung dịch bôi trơn động cơ, dạng xịt, nhãn hiệu RP7 là hàng hóa nhập lậu. Hiện lô tài sản trên được lưu giữ tại Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm: 2.116.000 đồng (Hai triệu một trăm mười sáu nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 25,26/3/2021, tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp.Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 200.000 đồng, nộp ngày 29,30,31/3/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/3/2021 đến 17 giờ ngày 29/3/2021 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 08 giờ ngày 01/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.