(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số

76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 46 Hạc Thành, phường Tân Sơn, Tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 028098 do UBND Thành phố Thanh Hóa cấp cho bà Đới Thị Loan ngày 20/11/2017, số vào sổ cấp GCN số: CH 01785/11378/QĐ - UBND và trang bổ sung giấy chứng nhận sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất được UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 29/11/2017, cụ thể:

• Thửa đất số: 172; +Tờ bản đồ số: 13

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

+ Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: Sử dụng riêng: 150,9m2;

- Sử dụng chung: Không m2

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông giáp ngõ đi chung và đất ông Hoàn;

+ Phía Tây giáp số nhà 48 Hạc Thành;

+ Phía Nam giáp số nhà 48 Hạc Thành và ngõ đi chung;

+ Phía Bắc đất bà Phương;

• Tài sản trên đất: Nhà ở 03 tầng. Tầng 1 gồm 01 phòng khách, 01 phòng ngủ và 01 phòng vệ sinh. Tầng 2 gồm 02 phòng khách, 02 phòng ngủ và 01 phòng vệ sinh. Tầng 3 gồm 01 phòng thờ.

- Diện tích xây dựng: Tầng 1: 102,1m2, tầng 2: 56,1m2, tầng 3: 21,3m2

- Tổng diện tích xây dựng là: 179,5m2

- Diện tích mái tôn: 54,88m2

- Kết cấu: móng, khung, cột, dầm, sàn và bản thang bê tông cốt thép đổ tại chỗ, tường bao che và ngăn phòng xây gạch chỉ dày 0,22+ 0,11m, bể phốt xây ngầm.

- Toàn bộ tường, cột, dầm và trần trát phẳng, quét sơn, quét sơn nền gạch Ceramic 0,3 x0,3m, phòng vệ sinh lát và ốp gạch men.

- Cầu thang: bậc cầu thang xây gạch, lát đá, trụ, tay vịn và lan can bằng gỗ.

- Phần cửa: cửa đo, cửa sổ pannô gỗ, cửa sổ lắp hoa sắt.

- Phần điện nước: đường điện, đường ống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh và thiết bị điện nước được lắp đặt hoàn chỉnh.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 26/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá về việc kê biên, xử lý tài sản và chứng thư thẩm định số Vc.20/01/010/BĐS ngày 06/02/2020 của Công ty cổ thẩm định giá Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - CN Thanh Hóa.

3.1. Giá khởi điểm của tài sản là: 8.005.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm linh năm triệu đồng chẵn).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

3.2. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một tỷ sáu trăm triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/03/2020 đến hết ngày 28/03/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Số 46 Hạc Thành, phường Tân Sơn, Tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, nơi tổ chức cuộc đấu giá và tại Chi cục THADS Tp Thanh Hóa, trụ sở UBND Phường Tân Sơn.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/03/2020 đến hết ngày 28/03/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27/3/2020 và ngày 30, 31/03/2020 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án TP Thanh Hóa tại SN 46 Hạc Thành, mang tên ông Lê Quang Huy và bà Đới Thị Loan.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: Bắt đầu 8h00 ngày 01/04/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904.235.586/0989.589.052