(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Đại lô Lê Lợi, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa).

1. Tài sản đấu giá:

Rượu Chivas 18, loại 700ml/chai, do nước ngoài sản xuất, số lượng 155 chai.

Rượu Macallan 12, loại 700ml/chai, do nước ngoài sản xuất, số lượng 446 chai.

Rượu Lagavulin 16, loại 700ml/chai, do nước ngoài sản xuất, số lượng 104 chai.

2. Giá khởi điểm: 651.700.000 đồng (Sáu trăm năm mươi mốt triệu, bảy trăm ngàn đồng)

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng/01 hồ sơ

Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

Xem tài sản: từ ngày 23/3/2020 đến ngày 24/3/2020 tại Trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 20/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (Trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa)

Nộp tiền đặt trước: các ngày 27/3/2020, 30/3/2020 và 31/3/2020.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 01/4/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.