(BĐT) - Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương thông báo bán đấu giá toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS) tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE) vào ngày 1/4/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương. Địa chỉ: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương. Địa chỉ: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Cả lô (01 lô) toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS) tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE): 50.000 cổ phần. Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phần. Chi tiết tham khảo trong hồ sơ đấu giá.

4. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần.

5. Tiền đặt cọc: 10% giá trị tổng số lượng cổ phần của cả lô (01 lô) đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (Tương đương: 50.000.000 đồng). Thời gian nộp tiền đặt cọc: Trước 15h30’, ngày 31/03/2020.

6.  Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 15h00’, ngày 01/04/2020 tại số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

7.  Thời gian địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và các thông tin khác: Truy cập để biết thông tin chi tiết tại http://vietrans.com.vn.