(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 552 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 01/4/2020. 
Ngày 1/4: 2/552 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 1/4: 2/552 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 550 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh (số thông báo là: 20200363271 - 00), thời điểm đăng tải lần 1 lúc 10 giờ 02 ngày 01/4/2020 dự kiến phát hành HSYC từ 10 giờ 02 ngày 01/4/2020 đến thời điểm đóng thầu 08 giờ 00 ngày 03/04/2020; thời điểm đăng tải lần 2 lúc 11 giờ 18 ngày 01/4/2020 dự kiến phát hành HSYC từ 10 giờ 02 ngày 01/4/2020 đến đến thời điểm đóng thầu 10 giờ 30 ngày 08/04/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết kế Minh Hà (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20200376304 - 00, thời điểm đăng tải: 31/03/2020 15:02), nêu nhãn hiệu hàng hóa “Mua xe bồn HYUNDAI HD 320”. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả được hàng hóa cần mua theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì mới được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.