(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/3/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:
Ngày 1/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1