(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/2/2021 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng số 32/2020/HĐ-ĐG ngày 26/11/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản thanh lý.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.Điện thoại: 02273.743199.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá:

* Tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá 1: Xe ô tô BKS: 17B-0114. Xe Ô tô 4 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: COROLLA. Năm, nước sản xuất: 1990, Nhật Bản. Thể tích làm việc của động cơ: 1295 cm3. Số máy: 19209312. Số khung: EE907085124. Đăng ký số: A0000171. Đăng kiểm số: KC7244626. Màu: Ghi.

+ Giá khởi điểm: 25.400.000đ (Hai mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng chẵn)

* Tài sản đấu giá 2: Xe ô tô BKS: 17B-0520. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: FORD. Số loại: LASER LX. Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1598 cm3. Số máy: ZM-578057. Số khung: JS7XXXSRNL2T02029. Đăng ký số: A0005199. Đăng kiểm số: KC8077732. Màu: Xanh.

+ Giá khởi điểm: 84.000.000đ (Tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 16.000.000 đ (Mười sáu triệu đồng chẵn)

* Tài sản đấu giá 3: Xe Ô tô 5 chỗ, BKS 17B – 0657. Nhãn hiệu: MAZDA. Số loại: 626. Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1991 cm3. Số máy: FS-291733. Số khung: GF22S1MH001163. Đăng ký số: A0005200. Đăng kiểm số: KD0888118. Màu: Đen

+ Giá khởi điểm: 85.800.000đ (Tám mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 17.000.000 đ (Mười bảy triệu đồng chẵn)

* Tài sản đấu giá 4: Xe ô tô BKS: 17B-0150. Xe Ô tô 4 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: CAMRY. Năm, nước sản xuất: 1985, Nhật Bản. Thể tích làm việc của động cơ: 1832 cm3. Số máy: 3S-0606002. Số khung: SV21-0182643. Đăng ký số: 003602. Đăng kiểm số: KC9330232. Màu: Ghi- Xám.

+ Giá khởi điểm: 25.100.000đ (Hai mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng chẵn)

* Giá trúng đấu giá: là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

(Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm thuế, phí chuyển quyền sở hữu tài sản và các loại thuế phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên)

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 14/01/2021 đến ngày 27/01/2021 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

6. Người tham gia, tham dự cuộc đấu giá

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở tại khu quy hoạch dân cư phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

7. Hình thức và phương thức đấu giá

-. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Những người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhât một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất, trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

8. Thời gian xem tài sản đấu giá

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 26/01/2021 và ngày 27/01/2021. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng. tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

+ Thời gian mở niêm phong xem xe:

- Buổi sáng: Vào hồi 10 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Vào hồi 16 giờ đến 17 giờ.

9. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Ngày 28/01/2021 (Giờ hành chính).

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại ngân hàng TMCP (NCB) Quốc dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

10. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: 08 giờ ngày 01/02/2021.

11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. ĐT: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn – Chuyên mục đấu giá

Hoặc địa chỉ: http://đgts.moj.gov.vn

Kính mời cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Khi nộp đơn người tham gia đấu giá phải nộp kèm theo 01 bản CNND (Thẻ căn cước) + Sổ hộ khẩu photo;

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước;

- Người đi theo ủy quyền vào phòng đấu giá phải mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

- Chỉ người tham gia đấu giá được mua hồ sơ tham gia đấu giá, trường hợp mua theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo;

DANH SÁCH KÈM THEO

(Thông báo ngày 14/01/2021-HĐ 32/2020/HĐ-ĐG)

Ngày 1/2/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 1/2/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Thái Bình ảnh 2