(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/2/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thủ Đô ủy quyền như sau:
Ngày 1/2/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội ảnh 1