(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/2/2020 do Ban quản lý dịch vụ Công ích huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dịch vụ Công ích huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Thanh lý cây Lim xẹt đường huyện Lộ 2 đoạn từ ngã tư Kiểng Phước đến Gia Thuận.

2.2. Số lượng: 377 cây, loại cây Lim xẹt. Cụ thể: chiều cao 3m-5m/ cây, đường kính gốc từ 0,1m đến 0,4m/cây, đã trồng được 6 năm.

  2.3. Chất lượng: Cây còn sống.

2.4. Nơi có Tài sản: đường huyện Lộ 2 đoạn từ ngã tư Kiểng Phước đến Gia Thuận.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 ngày 01 tháng 02 năm 2020,

- Địa điểm đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, Địa chỉ số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 15, ngày 16/01/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ Ban quản lý dịch vụ Công ích huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: 75.400.000 đồng. Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng.

- Bước giá: 500.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/01/2020 đến 17 giờ ngày 22/01/2020 liên tục trong giờ hành chính ( trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm: Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh TIền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 30 và ngày 31 tháng 01 năm 2020 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế ( Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá được phép bứng di dời hoặc đốn hạ cây Lim Xẹt trên đường huyện Lộ 2 đoạn từ ngã tư Kiểng Phước đến Gia Thuận.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí, bứng gốc, đốn hạ, vận chuyển tài sản trúng đấu giá; dọn dẹp vệ sinh giao trả mặt bằng cho Ban quản lý dịch vụ Công ích huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang; chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động trong suốt quá trình đốn hạ cây.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.