(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2021 do Công ty TNHH MTV Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 1/12/2021, đấu giá tài sản. máy móc cũ đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 1